Platby

Platba členských příspěvků 1. SC TEMPISH Vítkovice přes klubový informační systém (KIS)

Od nové sezony 2023/2024 budeme i nadále provádět platby členských příspěvků 1. SC TEMPISH Vítkovice přes náš interní klubový systém (KIS).
Platba členských příspěvků bude v systému KIS nastavena v deseti splátkách vždy do patnáctého dne příslušného měsíce - tedy do 30.09.2023, do 30.10.2023, do 30.11.2023, do 30.12.2023, do 30.01.2024, do 29.02.2024, do 30.03.2024, do 30.04.2024, do 30.05.2024 a do 30.06.2024.

Pokud se rozhodnete provést platbu jednorázově - tedy na celý rok, bude poskytnuta sleva 200 Kč. Nárok na slevu máte, pokud bude platba provedena do 30.09.2023.

V případě, že je úhrada prováděna za více členů - bohužel není možné platbu provést dohromady - je nutné uskutečnit každou platbu zvlášť.
Prosíme, nepoužívejte ve vlastním zájmu k placení členských příspěvků jiné variabilní symboly než ty, které Vám klubový informační systém přidělil (platbu proveďte vždy až se Vám objeví v KISu).
V případě, že máte v KISu neodpovídající částku, kontaktujte ředitele sekretariátu (Radek Kučera, e-mail: radek.kucera@florbalvitkovice.cz, mobil +420 773 310 230)

Veškeré platby příspěvků probíhají vždy na klubový účet 2801869864/2010

PŘÍSPĚVKY SEZÓNA 2023/2024

Poznámka: platba se platí podle kategorie a tréninků, které hráč či hráčka navštěvují, nikoli podle toho, kam věkově spadají
1. ELÉVOVÉ, MLADŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁCI A, DOROSTENKY, JUNIORKY – měsíční výše 880,- Kč, roční výše 8.600,- Kč
2. DOROSTENCI A
– měsíční výše 900,- Kč, roční výše 8.800,- Kč
3. JUNIOŘI A
– měsíční výše 920,- Kč, roční výše 9.000,- Kč
4. STARŠÍ ŽÁCI B, DOROSTENCI B, JUNIOŘI B
– měsíční výše 820,- Kč, roční výše 8.000,- Kč
5. PŘÍPRAVKA – měsíční výše 860,- Kč, roční výše 8.400,- Kč
6. STARŠÍ ŽÁKYNĚ, MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, ELÉVKY – měsíční výše 760,- Kč, roční výše 7.400,- Kč
7. ŽENY B – pololetní výše 570,- Kč, roční výše 5.500,- Kč
8. VETERÁNI MUSTANG
– pololetní výše 570,- Kč, roční výše 5.500,- Kč
9. mini PŘÍPRAVKA
– měsíční výše 430,- Kč, roční výše 4.100,- Kč

SYSTÉM SLEV

I. SLEVA NA SOUROZENCE
u každého ze sourozenců je možné uplatnit slevu na pololetní příspěvky ve výši 10% u každého ze sourozenců; k možnosti uplatnit slevu je povinnost mailem požádat ředitele sekretariátu pana Radka Kučeru, e-mail:radek.kucera@florbalvitkovice.cz - mobil +420 773 310 230 o uplatnění slevy se jmény hráčů či hráček v sourozeneckém vztahu, u nichž se sleva uplatňuje; poté vám bude ředitelem sekretariátů zasláno oznámení, zda-li je tato sleva akceptována a zaregistrována (do obdržení oznámení od ředitele sekretariátu není sleva poskytnuta)


II. SLEVA PŘI DLOUHODOBÉ ABSENCI
u hráče či hráčky při dlouhodobé absenci (minimálně 2 měsíce v kuse) je poskytována klubem sleva z příspěvků; k možnosti uplatnit slevu je povinnost mailem požádat ředitele sekretariátu pana Radka Kučeru, e-mail:radek.kucera@florbalvitkovice.cz - mobil +420 773 310 230 poté vám bude ředitelem sekretariátu zasláno oznámení, zda-li je tato sleva akceptována a zaregistrována a v jaké výši (do obdržení oznámení od ředitele není sleva poskytnuta)