Vánoční sbírka je za námi, darovali jsme úsměv a radost

22. prosince 2023, Klára Kocourková

Pomohli jsme společně tam, kde to bylo třeba.

Na státní svátek 17. 11. 2023 spustily Vítkovice vánoční sbírku, do které se mohli zapojit nejen fanoušci a příznivci klubu, ale každý, komu nebyly lhostejné mnohdy nelehké osudy některých dětí a kdo v nich chtěl vzbudit zájem o sport. Cílovými organizacemi, kam vybrané dary putovaly, byl Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka a Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, který se do projektu zapojil dodatečně.

Po ukončení sbírky na třetí adventní neděli byly všechny darované předměty rozděleny podle toho, do kterých rukou poputují, a ve čtvrtek 21. 12. 2023 byly slavnostně předány dvěma zástupci marketingového týmu Vítkovic a dvěma hráči klubu – Eliškou Plankovou za A-tým žen a Janem Šebestou za A-tým mužů.

První zastávkou byl Čtyřlístek, konkrétně Domek Syllabova, kde se vítkovické návštěvy vřele ujali nejen paní Bc. Jana Vejlupková, vedoucí zařízení Domov Jandova společně s paní Mgr. Bohdanou Rywikovou, PR manažerkou, ale také všichni pracovníci Domova Syllabova. Po předání dárečků došlo na přátelské povídání a hraní s dětmi, zodpovězení otázek ohledně fungování zařízení a klientů, a dokonce byla možnost projít si prostory Domova, čímž bylo snazší představit si, jak a kde děti tráví svůj čas.

Následovala zastávka ve Výchovném ústavu Ostrava-Hrabůvka, kde se zástupců Vítkovic ujal pan Mgr. Pavel Němynář, ředitel ústavu. Před samotnou vánoční nadílkou našel pan ředitel čas na přátelské posezení, kdy se blíže zajímal o fungování vítkovického klubu a o florbal obecně a našla se i řada témat, která měly obě strany společná.

Za všechny účastníky pevně věříme, že vybrané dárky udělaly nejen radost, ale také pomohou v dalším rozvoji dětí ať už po fyzické nebo psychické stránce. Mnohokrát děkujeme Elišce Plankové a Honzovi Šebestovi, že si v předvánočním shonu našli čas na druhé a stali se našimi vítkovickými Ježíšky. Srdečné poděkování patří i všem pracovníkům Čtyřlístku a Výchovného ústavu, kteří nám otevřeli své dveře a dovolili nám nahlédnout, kde a jak naše společné úsilí pomůže. Věnovat čas, trpělivost, péči a starost těm, kteří to potřebují, z nich dělá skutečné hrdiny.

Vánoční čas však nemusí být tím jediným obdobím, kdy můžeme pomáhat. Pokud byste se chtěli o obou organizacích dozvědět více a po našem vzoru se rozhodnete pomoct i vy, můžete navštívit webové stránky obou institucí a podat pomocnou ruku.

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka: https://www.vum.cz/

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava: https://www.ctyrlistekostrava.cz/

Návštěvou a předáním darů to rozhodně nekončí. Moc rádi se se všemi uvidíme na některém z domácích zápasů hráčů a hráček Vítkovic, na které tímto ještě jednou všechny srdečně zveme.


A jak tento projekt hodnotí ti, kteří byli jeho součástí, se můžete podívat ve videu.