POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU 1. SC Vítkovice, z. s.

02. ledna 2024, Klub

​Vážení členové spolku, dovolte nám oznámit konání valné hromady našeho spolku 1. SC Vítkovice, z.s. a zároveň Vás na ni pozvat.

Dne: 24. ledna 2024

Čas: 17:00

Místo: Pizzerie Fontána, Horní 1492/55, 700 30 Ostrava-Jih

V souladu se stanovami upozorňujeme, že pokud chtějí hráči A-týmů (muži A, ženy A) a trenéři smluvně vázáni s klubem na valné hromadě hlasovat, mají možnost do středy 3. ledna 2024 (24:00) podat žádost o přijetí za člena s právem účasti na valné hromadě k rukám sekretáře spolku na mail sekretariat@florbalvitkovice.cz. Ostatní členové spolku starší 18 let mají možnost o přijetí za privilegovaného člena (s právem hlasovat na valné hromadě dle stanov) požádat nejpozději ke dni valné hromady, tak aby na příští valné hromadě již byli jejími členy.

Program:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba předsednictva valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu)
  3. Zpráva o činnosti spolku
  4. Zpráva o činnosti kontrolní komise
  5. Úprava stanov
  6. Diskuze
  7. Schválení výroční zprávy za rok 2023
  8. Ukončení valné hromady

V Ostravě dne 2. ledna 2024

Mgr. Tomáš Krásný, prezident