Dorostenci

Hrálo se

sobota 2. 12. 2023 1. liga dorostenců 2023/2024
sobota 2. 12. 2023 1. liga dorostenců 2023/2024
7:8
sobota 18. 11. 2023 1. liga dorostenců 2023/2024
6:8
sobota 18. 11. 2023 1. liga dorostenců 2023/2024

Bude se hrát

sobota 16. 12. 2023 1. liga dorostenců 2023/2024
VS
sobota 16. 12. 2023 1. liga dorostenců 2023/2024
VS
sobota 16. 12. 2023 1. liga dorostenců 2023/2024
VS